Algemene voorwaarden

PRIJZEN

Genoemde prijzen zijn per persoon. Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen en worden door ons bevestigd op het moment van reservering. Prijzen zijn niet geldig gedurende nieuwjaar, karnaval en andere nationale feestdagen of gedurende speciale evenementen.

GROEPEN

Speciale groepstarieven op aanvraag. Nederlandse reisbegeleider op aanvraag.

GIDSEN/REISBEGELEIDING

Alle services worden begeleid door Engelstalige gidsen. Nederlandstalige gidsen zijn op aanvraag beschikbaar, maar vanwege een tekort of gebrek hieraan in sommige bestemmingen alleen na bevestiging en extra toeslag.

BETALING

Bij boeking 30% van de reissom. De rest van het bedrag moet 30 dagen voor aanvang van onze services op onze bankrekening zijn overgemaakt.

WIJZIGINGEN

Wijzigingen kunnen binnen 30 dagen of meer voor vertrek plaatsvinden, altijd zolang er plekken beschikbaar zijn. Veranderingen die binnen een periode korter dan 30 dagen gedaan worden, kunnen onderhevig zijn aan boetes die hotels voor verandering van reserveringen berekenen.

ANNULERING BOEKING

Tenzij anders vermeld bij een specifieke reis of tarief, kun u uw reis annuleren en de reissom terug ontvangen. Aangezien wij bij hotels en andere leveranciers niet vergoedbare aanbetalingen moeten doen om plaats te reserveren, zijn wij genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen als de annulering in de buurt ligt van de vertrekdatum. Bij annulering van de overeenkomst door de reiziger zijn de volgende percentages van de reissom verschuldigd:

Tot 30 dagen voor vertrek – geen annuleringskosten.
30 – 21 dagen voor vertrek – 10 % van de reissom.
21 – 14 dagen voor vertrek – 15 % van de reissom.
14- 7 dagen voor vertrek – 25 % van de reissom.
7 – 4 dagen voor vertrek – 50 % van de reissom.
4 dagen of minder voor vertrek – 100% van de reissom.

In het geval u de mogelijkheid voorziet dat u de reis moet annuleren, adviseren wij u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Let erop dat in het geval van een reisverlenging de reisverzekering de extra geboekte datums dekt.

KLACHTEN

Eventuele klachten over de uitvoering van de services onmiddellijk aan aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse bekend te maken, zodat deze nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient u deze uiterlijk 14 dagen na einddatum schriftelijk in te dienen bij Mauricio Travels, zodat wij alles in het werk kunnen stellen om een bevredigende oplossing te vinden.

AANSPRAKELIJKHEID

Mauricio Travels informeert dat alle tickets, vouchers en alle arrangementen voor transport, tours of hotelreserveringen uitgevoerd zijn als onafhankelijk intermediair met de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij niet aansprakelijk is bij letsel, schade, verlies, diefstal, ongeluk, vertraging of andere onregelmatigheid, waarvoor de gebruikelijke verzekeringen dekking plegen te bieden. Mauricio Travels is nimmer aansprakelijk voor verlies of extra kosten m.b.t. vertraging of wijzigingen in trein, bus, auto of vliegtuig of andere services, ziekte, weersomstandigheden, of andere oorzaken waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen.

Door organisatorische redenen of weersomstandigheden kan van de route en/of volgorde van de rondreis worden afgeweken. Wij verwachten van u een positieve en flexibele instelling.

Chat openen
Hello, how can we help you?